Дене шынықтыру 4 сынып Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Дене шынықтыру 4 сынып Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1-бөлім – Жүгіру, секіру және лақтыру

 

Қауіпсіздік ережесі

Қысқа қашықтыққа жүгіру

4.3.4.1.   Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде  қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну
Ұзындыққа секіру негіздері 4.3.2.1 Дене қызметімен айналысқан кезде, денені қыздыру және босаңсыту   қажеттілігін көрсетеді және талқылайды
4.3.3.1 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданады
Лақтырудың түрлерімен тәжірибелер 4.1.2.1  Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета 4.1.1.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде негізгі қозғалыс машықтарын түсінеді және көрсетеді
4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары
2-бөлім – Жеңілдетілген спорттық ойындар

 

Волейбол доптарымен ойындар 4.2.8.1  Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды.
Спорттық ойындар 4.1.2.1  Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі
Техникасы жеңіл тапсырмалар 4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды және ұйымдастырады.
4.2.3.1 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды, ресурстар  кеңістік айрмашылығын білу.
Топтағы негізгі жұмыстар 4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары
2-тоқсан

1 comment on “Дене шынықтыру 4 сынып Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *